Reklamace a odstoupení od kupní smlouvy

 1. Zákazník má právo bez udání důvodu vrátit Provozovateli již obdržené zboží, a to do 14 dnů od uskutečnění objednávky. Nejdříve nás kontaktujte prostřednictvím našeho emailu viamore.info@gmail.com. Zboží,které chcete vrátit nám můžete poslat přes Zásilkovnu zpět ( jméno: Regainvest, tel. +420776578848, viamore.info@gmail.com,výdejní místo: AC Drinks,Lužická 1403/25, Praha 2,Vinohrady,120 00) nebo poštou ( jméno: Regainvest, adresa: Šmilovského 1264/5, Vinohrady, Praha 2, 120 00). Provozovatel Regainvest spol. s r. o.  je povinen Zákazníkovi navrátit celou částku hodnoty objednávky, a to do 30 dnů od uskutečnění vrácení zboží.
 2. V případě, že zákazník  zakoupil zboží  a využil služeb Zásilkovny, provozovatel vrací zákazníkovi pouze částku, odpovídající hodnotě samotného zboží, za dopravné a balné se částka nevrací.
 3. Záruky a oprava 
 4. Prodávající poskytuje záruku za jakost zboží v trvání 24 měsíců; zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.
 5. Záruka začíná plynout dnem převzetí zboží kupujícím. Kupující je povinen prohlédnout si zakoupené produkty ihned po převzetí. Kupující je povinen se před prvním použitím zboží řádně seznámit s návodem a se záručními podmínkami.
 6. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození kabelek, tašek či bot způsobené používáním produktů v neodpovídajících, resp. nevhodných podmínkách, neodborným zacházením, zanedbáním starostlivosti, nesprávnou manipulací.
 7. Kupující má právo uplatnit práva z vadného plnění prodávajícího pouze v případě, že zboží vykazuje vady, které zavinil prodávající,  nebo výrobce, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího. Pokud to bude technicky možné, lze provést výměnu, nebo opravu zboží. Všechny opravy provedené v návaznosti na řádnou a oprávněnou reklamaci vad produktů jsou v záruční době bezplatné.
 8. Oprávnění na bezplatnou záruční opravu zaniká v případě neodborného zásahu do výrobku v průběhu záruční doby jinou než oprávněnou osobou. Prodávající si současně vyhrazuje právo nevracet za takové zboží peníze a právo nezaměnit jej za jiné výrobky.
 9. V ostatních případech opravy kabelek, tašek a bot je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s opravou, jakož i náklady spojené s doručením předmětného zboží pro účely jeho opravy prodávajícímu a náklady spojené s dodáním předmětného opraveného zboží kupujícímu.
 10. Opravu kabelek, tašek a bot v souladu s tímto odstavcem Obchodních podmínek lze uskutečnit pouze za předpokladu, že kupující uhradil prodávajícímu kalkulované náklady na opravu daného zboží dle požadavku kupujícího, jakož i kalkulované náklady spojené s doručením předmětného opraveného zboží kupujícímu. Odhadovanou výši kalkulovaných nákladů sdělí prodávající kupujícímu předem emailem. Skutečnou výši kalkulovaných nákladů sdělí prodávající kupujícímu po obdržení a odborném posouzení vady předmětného zboží, přičemž tato částka nesmí přesáhnout 1,5 násobek odhadované výše kalkulovaných nákladů.
 11. Pro řešení případných soudních sporů společnost Regainvest spol. s r. o.  určuje místně příslušný soud Obvodní soud pro Prahu 6.